POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Administratorem Państwa danych jest Wisdom Inwestycje Sp. z o.o. S.k. z siedzibą przy ul. Piaskowej 124B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki., NIP: 7732474356, REGON: 101732363.

Rozdział I - Przetwarzanie danych

underline
1. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

1) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na niniejszej stronie internetowej; przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.
2) podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
3) przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.
4) udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub rozwiązania przedstawionej przez Państwa sprawy – przez czas niezbędny na udzielenie Państwu odpowiedzi lub czas konieczny na rozwiązanie przedstawionej przez Państwa sprawy.
5) udzielenia odpowiedzi na Państwa połączenie głosowe; przez czas trwania połączenia głosowego nie nagrywamy prowadzonych rozmów.

2. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo prawo żądać:

1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) usunięcia swoich danych osobowych,
3) sprostowania swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych.

3. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość, rozwiązanie poruszonej przez Państwa sprawy, w tym przeprowadzenie z Państwem rozmowy głosowej. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, niemniej bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przeprowadzić z Tobą rozmowy głosowej.
4. Jeśli Państwa dane przetwarzane są w innym prawnie uzasadnionym interesie administratora, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych jedynie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
5. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z wymogami prawnymi, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych i statystycznych. Mogą Państwo określić w przeglądarce warunki dostępu i przechowywania plików cookies. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.

Rozdział II - Polityka prywatności

underline
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę będącą własnością Spółki Wisdom Inwestycje Sp. z o.o. S.k. z siedzibą przy ul. Piaskowej 124B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732474356, REGON: 101732363 zwaną dalej Spółką. Spółka jest również administratorem danych osobowych. Obsługa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.
2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
3. Cel przetwarzania - Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych.
4. Przechowywanie danych - wszelkie dane zbierane przez Spółkę poprzez niniejszą stronę internetową przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Udostępnianie informacji - zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie niniejszej strony internetowej i publikowanie treści, podwykonawcom naszych usług zapewniającym usługi IT na podstawie zawartych z nimi przez Administratora umów i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Cookies (Ciasteczka) - niektóre obszary niniejszej strony internetowej mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
7. Okres przetwarzania danych osobowych - okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od czasu realizacji sprawy. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizacji sprawy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
8. Prawa użytkownika - macie Państwo możliwość dostępu do Państwa danych, w każdym czasie. Przysługuje Państwu także prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o pisemny kontakt pod adres Wisdom Inwestycje Sp. z o.o. S.k., ul. Piaskowa 124B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.
9. Zmiany, pytania i zastrzeżenia. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa przesyłane pod adres: Wisdom Inwestycje Sp. z o.o. S.k., ul. Piaskowa 124B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rozdział III - Polityka cookies

underline
1. Polityka cookies - niniejsza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Wisdom Inwestycje Sp. z o.o. S.k.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu, jeśli taka funkcja występuje na stronie internetowej), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1) „Sesyjne” - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2) „Stałe” - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są także następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, jeśli taka funkcja istnieje;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies. Poniżej znajdują się linki, z informacją w jaki sposób można tego dokonać w przeglądarkach internetowych różnych producentów.

• Firefox,
• Opera,
• Internet Explorer,
• Chrome,
• Safari